คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี .. ยินดีต้อนรับผู้มีพระคุณทุกท่าน ..แจ้งประชาสัมพันธ์ ศูนย์สงเคราะห์ฯ  ได้ทำการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารใหม่ ดังนี้ โทร. 0-3721-0204 - 6 ,โทรสาร. 0-3721-0207 หรือติดต่อ 08-5276-4086 บำเพ็ญประโยชน์ 5 ธันวาคม 2557
05 กุมภาพันธ์ 2015 | 13:20:30
การดูแลผู้สูงอายุ
19 เมษายน 2012 | 11:45:40
action1
19 เมษายน 2012 | 10:45:26
CSC เก่า
19 เมษายน 2012 | 10:40:31

ประวัติ
08 มีนาคม 2017 | 14:59:48
view 911 | comments 0
หลักการดำเนินงาน
08 มีนาคม 2017 | 15:02:08
view 625 | comments 0
สนับสนุนบ้านพักผู้สูงอายุยากไร้
14 มิถุนายน 2016 | 14:19:17
view 1661 | comments 0
ข่าวสาร