คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี .. ยินดีต้อนรับผู้มีพระคุณทุกท่าน ..แจ้งประชาสัมพันธ์ ศูนย์สงเคราะห์ฯ  ได้ทำการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารใหม่ ดังนี้ โทร. 0-3721-0204 - 6 ,โทรสาร. 0-3721-0207 หรือติดต่อ 08-5276-4086  

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี - สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 79 คน (ชาย 42 คน หญิง 37 คน)

พักอาศัยภายในศูนย์ฯ ไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ ไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา

 

 

 

 

 

 

บำเพ็ญประโยชน์ 5 ธันวาคม 2557
05 กุมภาพันธ์ 2015 | 13:20:30
การดูแลผู้สูงอายุ
19 เมษายน 2012 | 11:45:40
action1
19 เมษายน 2012 | 10:45:26
CSC เก่า
19 เมษายน 2012 | 10:40:31

ประวัติ
08 มีนาคม 2017 | 14:59:48
view 873 | comments 0
หลักการดำเนินงาน
08 มีนาคม 2017 | 15:02:08
view 597 | comments 0
สนับสนุนบ้านพักผู้สูงอายุยากไร้
14 มิถุนายน 2016 | 14:19:17
view 1577 | comments 0
ข่าวสาร